ผู้ตกนรก ผู้ขึ้นสวรรค์

posted on 15 Jun 2011 14:48 by narathipo in Dhamma directory Fiction, Knowledge, Idea
...........................................................................................................................................................

                     { ผู้ตกนรก ผู้ขึ้นสวรรค์ }

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง ย่อมตกนรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ ธรรม ๕ อย่างคือ”
๑. เป็นผู้มักฆ่าสัตว์
๒. เป็นผู้มักลักทรัพย์
๓. เป็นผู้มักประพฤติผิดในกาม
๔. เป็นผู้มักพูดปด
๕. เป็นผู้มักตั้งอยู่ในความประมาท ด้วยการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่างเหล่านี้แล ย่อมตกนรก เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้”

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่าง ย่อมขึ้นสวรรค์  เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้ ธรรม ๕ อย่างคือ”
๑. ผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์
๒. ผู้เว้นจากการลักทรัพย์
๓. ผู้เว้นจากการประพฤติผิดในกาม
๔. ผู้เว้นจากการพูดปด
๕. ผู้เว้นจากการตั้งอยู่ในความประมาท ด้วยการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๕ อย่างนี้แล ย่อมขึ้นสวรรค์ เหมือนถูกนำตัวไปวางไว้”


ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๑๙๑
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ขอแอดนะครับ Hot! open-mounthed smile
เท้าข้างหนึ่งอยู่บนสวรรค์ อีกข้างหนึ่งอยู่ใต้นรก sad smile

อย่างไรเสีย มีศีลไว้ขาด ดีกว่าไม่มีศีลเลยนะ

#6 By ศรี on 2011-06-24 21:28

Hot! Hot! Hot!

ใกล้ได้เป็นผู้ได้ขึ้นสวรรค์แล้วค่ะ big smile big smile big smile

#5 By Pat on 2011-06-16 11:02

ขอบคุณค่ะ

…ครบใหมค่ะ เป็น หรือ เว้น


Hot! confused smile Hot!

#4 By nrintip(whitepingeon) on 2011-06-16 11:01

Hot! Hot!

big smile big smile

#3 By YiM-YiiM on 2011-06-15 20:13

เอ๊.. เราทำครบ 5 ป่าวนะconfused smile Hot!

#2 By ' I'm E29AZA ' on 2011-06-15 19:19

สาธุ ละเว้นความชั่วนั้นง่าย แต่ก็ไม่ใคร่จะทำกัน sad smile Hot! Hot!

#1 By SimpsKwan on 2011-06-15 15:37