...........................................................................................................................................................

                       { อกุศลราศี ( กองแห่งอกุศล ) }

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกล่าวว่า อกุศลราศี ( กองแห่งอกุศล ) เมื่อกล่าวให้ชอบ ก็ควรกล่าวถึง นิวรณ์ ( เครื่องกั้น หมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องปิดกั้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดี ไม่เปิดโอกาสให้ทำความดี ) ๕ อย่าง นิวรณ์ ๕ อย่าง ล้วนเป็นอกุศลราศี คือ”

๑. กามฉันท์ ความพอใจในกาม
๒. พยาบาท ความคิดปองร้าย
๓. ถีนมิทธะ ความหดหู่ง่วงงุน
๔. อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ
๕. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อกล่าวว่า อกุศลราศี เมื่อกล่าวให้ชอบ ก็ควรกล่าวถึง นิวรณ์ ๕ อย่าง นิวรณ์ ๕ อย่าง ล้วนเป็นอกุศลราศี”

ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๗๔


Comment

Comment:

Tweet

ความคิดฟุ้งซ่านนี่ยากพอควรเลยครับ

ประมาณว่า เมื่อใช้ความคิด บางทีก็แวบไปฟุ้งซ่าน

เวลาฝึก ตอนที่ใช้ความคิด ต้องมีสติ และสมาธิ เยอะมากๆเลยครับ

Hot! confused smile

#8 By anuwats19 on 2011-08-21 19:12

สาธุ.....
สงสัยว่ายังไม่พ้นจากนิวรณ์ทั้ง๕sad smile sad smile Hot! Hot! Hot!

#7 By Mitaa on 2011-08-20 23:05

เพลงแต่ล่ะเพลงของท่านเนี่ยยsad smile

#6 By Deecaa on 2011-08-20 19:50

เอออ....ผมกลับไปถ่ายรูปของผมต่อดีกว่า

เหมือนจะเข้าใจไรยากเลยเรา แหะๆๆ

sad smile sad smile

#5 By I-Tii on 2011-08-20 15:49

สะสมไว้หลายกองเลยค่ะ sad smile

#4 By utopui on 2011-08-20 14:59

สาธุค่ะ ความลังเลสงสัยนี่เป็นบ่อยเหมือนกันล่ะ ตัดยากเนาะbig smile big smile

#3 By Pat (110.164.108.125) on 2011-08-20 14:43

โอ้ท่านผู้สะอาดดุจเพชรในตม คอมเม้นท์ท่านช่างฮายิ่งนัก ขอบคุณที่แวะไปเม้นท์เสมอๆนะ
บางข้อผมก็ไม่มี

confused smile confused smile

#1 By อิสระรำพัน on 2011-08-20 13:29