...........................................................................................................................................................

                                            { ศีลวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ }

ในธรรมเหล่านั้น ศีลวิบัติ เป็นไฉน ความก้าวล่วง ( วิติกกมะ คือ ประพฤติผิดหรือล่วงละเมิดในข้อห้ามหรือศีลธรรม ) ทางกาย ความก้าวล่วงทางวาจา ความก้าวล่วงทั้งทางกายและทางวาจา นี้เรียกว่า ศีลวิบัติ แม้ความเป็นผู้ทุศีลทุกอย่างก็ชื่อว่า ศีลวิบัติ

ในธรรมเหล่านั้น ทิฏฐิวิบัติ เป็นไฉน ความเห็นอย่างนี้ว่า ทานไม่มี การบริจาคไม่มี การบูชาไม่มี ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มี บิดาไม่มี สัตว์โอปปาติกะ ( คือสัตว์ที่เกิดก็เติบโตขึ้นทันที เช่น เทพ สัตว์นรก เปรต อสูรกาย ) ไม่มี
สมณพราหมณ์ทีประพฤติชอบปฏิบัติชอบซึ่งรู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ทราบถึงโลกนี้โลกหน้าไม่มี นี้เรียกว่า ทิฏฐิวิบัติ แม้มิจฉาทิฏฐิ ( ความเห็นผิด ) ทุกอย่างก็ชื่อว่า ทิฏฐิวิบัติ

                                    
                                  { ศีลสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา }

ในธรรมเหล่านั้น ศีลสัมปทา เป็นไฉน ความไม่ก้าวล่วงทางกาย ความไม่ก้าวล่วงทางวาจา ความไม่ก้าวล่วงทั้งทางกายและวาจา นี้เรียกว่า ศีลสัมปทา แม้ความสำรวมในศีลทุกอย่าง ก็ชื่อว่า ศีลสัมปทา

ในธรรมเหล่านั้น ทิฏฐิสัมปทา เป็นไฉน ความเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้ว่า ทานมี การบริจาคมี การบูชามี ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมี โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามี บิดามี สัตว์โอปปาติกะ มี
สมณพราหมณ์ที่ประพฤติชอบปฏิบัติชอบ ซึ่งรู้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศให้ทราบถึงโลกนี้โลกหน้ามี นี้เรียกว่า ทิฏฐิสัมปทา แม้สัมมาทิฏฐิทุกอย่าง ก็เรียกว่า ทิฏฐิสัมปทา

อภิธัมมปิฏก สังคณี ๓๔/๓๓๖


Comment

Comment:

Tweet

สาธุครับ
ตอบแบบฟอร์มแล้วครับ

แบบฟอร์มของกูเกิ้ล

กูเกิ้ลเขาบริการทุกอย่างจริงๆconfused smile

#7 By anuwats19 on 2011-09-16 19:38

วุ๊วววว..ชอบเพลงวันนี้มากกว่าเพลงเกาหลีเยอะเลยพี่ ฮ่าๆๆๆ

Hot!

#6 By ' I'm E29AZA ' on 2011-09-16 09:39

Hot! Hot!

มาแนวใหม่แปลกไปเลยคะ

ขอบคุณนะคะสำหรับคอมเม้น

ไม่ได้สวีทหรอกคะ...

555+ ชอบแกล้งกันมากกว่า

พอดีมีคนมาทักเหตุการณ์นี้..เลยทำให้คิดได้

จึงเอามาวาดเป็นการ์ตูนคะbig smile big smile big smile

#5 By YiM-YiiM on 2011-09-15 23:37

ตอบแบบสอบถามให้แล้วนะคะ อย่าลืมทำตามคำแนะนำข้อสุดท้ายนะ

สาธุธรรมยามค่ำคืนค่ะbig smile big smile

#4 By Pat on 2011-09-15 23:06

ทำแบบสอบถามให้แล้วนะขอรับ question Hot!

#3 By TabO on 2011-09-15 21:24

ธีมใหม่ แปลกๆๆ แต่ก็สวยไปอีกแบบ ^^

#2 By Boymang*~ on 2011-09-15 21:14

มาแปลกเลยครับsad smile sad smile ตอบแบบให้ล่ะเด้อครับbig smile big smile

#1 By Deecaa on 2011-09-15 20:03