เรื่อง นกแขกเต้า

posted on 17 Sep 2011 17:06 by narathipo in Thinking-Story directory Fiction, Knowledge, Idea
...........................................................................................................................................................

                                               เรื่อง นกแขกเต้า

ทุกๆคนมีความสุขเมื่อแสวงหาทรัพย์มาได้ หลายๆคนมีความสุขกับการครอบครองหวงแหนทรัพย์นั้นไว้ ในขณะที่อีกหลายๆคนก็มีความสุขกับการใช้จ่ายทรัพย์นั้น แท้จริงแล้วเราจะแสวงหาความสุขจากทรัพย์สินได้ด้วยวิธีการใด ทำอย่างไรเราจึงจะได้รับความอิ่มกายอิ่มใจ จากทรัพย์ของเราให้ได้มากที่สุด

มีนกแขกเต้าฝูงหนึ่งประมาณ ๕๐๐ ตัว อาศัยอยู่ในป่างิ้วบนยอดเขาแห่งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาหากิน ฝูงนกแขกเต้าต่างพากันบินไปกินข้าวสาลีในนาของชาวนาแคว้นมคธเมื่อกินข้าวสาลีอิ่มแล้ว ต่างก็บินกลับรังด้วยปากเปล่าๆทั้งนั้น ส่วนพญานกแขกเต้าที่เป็นหัวหน้า เมื่อกินอิ่มแล้ว ยังต้องคาบข้าวสาลีอีก ๓ รวง กลับไปด้วยชาวนาเห็นก็แปลกใจ จึงพยายามดักจับพญานกแขกเต้าให้ได้ ด้วยการสังเกตที่ยืนของพญานกนั้น แล้ววางบ่วงดักไว้

วันหนึ่งพญานกถูกจับได้ ชาวนาจึงถามพญานกว่า “นกเอ๋ย ท้องของท่านคงจะใหญ่กว่าท้องของนกอื่น เพราะเมื่อท่านกินอิ่มแล้ว ยังต้องคาบรวงข้าวกลับไปอีกวันละ ๓ รวง เป็นเพราะท่านมียุ่งฉาง หรือเป็นเพราะเรามีเวรต่อกันมาก่อน”

พญานกตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ได้มียุ่งฉาง และเราก็ไม่มีเวรต่อกัน แต่ที่คาบไป ๓ รวงนั้นรวงหนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่า รวงหนึ่งเอาไปให้เขากู้ และอีกรวงหนึ่งเอาไปฝังไว้”

ชาวนาได้ฟังก็เกิดความสงสัย จึงถามว่า
“ท่านเอารวงข้าวไปใช้หนี้ใคร เอาไปให้ใครกู้ และ เอาไปฝังไว้ที่ไหน”

พญานกแขกเต้าจึงตอบว่า “รวงที่หนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่า คือเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่ เพราะท่านแก่แล้ว และเป็นผู้มีพระคุณอย่างมาก ทั้งให้กำเนิด และเลี้ยงดูข้าพเจ้าจนเติบใหญ่ นับว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่าน จึงสมควรเอาไปใช้หนี้

รวงที่สองเอาไปให้เขากู้ คือเอาไปให้ลูกน้อยทั้งหลายที่ยังเล็กอยู่ ไม่สามารถหากินเองได้ เมื่อข้าพเจ้าเลี้ยงเขาในตอนนี้ ต่อไปยามข้าพเจ้าแก่เฒ่า เขาก็จะเลี้ยงตอบแทน จัดเป็นการให้เขากู้

รวงที่สามเอาไปฝังไว้คือ เอาไปทำบุญด้วยการให้ทานกับนกที่แก่ชรา นกที่พิการหรือเจ็บป่วยไม่สามารถหากินได้ เท่ากับเอาไปฝังไว้ เพราะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้ว่า การทำบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้”

ชาวนาฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสว่า นกนี้เป็นนกกตัญญูต่อพ่อแม่ เป็นนกมีความเมตตาต่อลูกน้อย และเป็นนกใจบุญ มีปัญญารอบคอบ มองการณ์ไกล

พญานกได้อธิบายต่อไปว่า “ข้าวสาลีที่ข้าพเจ้ากินเข้าไปนั้น ก็เปรียบเหมือนเอาทิ้งลงไปในเหวที่ไม่รู้จักเต็ม เพราะข้าพเจ้าต้องมากินทุกวัน วันนี้กินแล้ว พรุ่งนี้ก็ต้องมากินอีก กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักเต็ม จะไม่กินก็ไม่ได้ เพราะถ้าท้องหิวก็เป็นทุกข์”

ชาวนาฟังแล้วจึงกล่าวว่า “พญานกผู้มีปัญญา ทีแรกข้าพเจ้าคิดว่าท่านเป็นนกที่โลภมาก เพราะนกตัวอื่นเขาหากินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็ไม่คาบอะไรไป ส่วนท่านบินมาหากินแล้วยังคาบรวงข้าวกลับไปอีก แต่พอฟังท่านแล้วจึงรู้ว่าท่านไม่ได้คาบไปเพราะความโลภ แต่คาบไปเพราะความดี คือเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ เอาไปเลี้ยงลูกน้อย และเอาไปทำบุญ ท่านทำดีจริงๆ”

ชาวนามีจิตเลื่อมใสในคุณธรรมของพญานกมาก จึงแก้เครื่องผูกออกจากเท้าพญานกปล่อยให้เป็นอิสระ และมอบนาข้าวสาลีให้ พญานกรับนาข้าวไว้เพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งกะคะเนแล้วว่าเพียงพอแก่บริวาร จากนั้นจึงให้โอวาทแก่ชาวนาว่า “ขอให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาท หมั่นสั่งสมกุศลด้วยการทำทาน และเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าด้วยเถิด”

ชาวนาได้คติจากข้อปฏิบัติของพญานก จึงตั้งใจทำบุญกุศลตั้งแต่นั้นมาจนตลอดชีวิต

นกแขกเต้าผู้มีปัญญา รู้ว่าควรบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม นับเป็นการใช้ทรัพย์อย่างชาญฉลาด ที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีความสุขความเจริญ สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ สุขทั้งปัจจุบัน และ อนาคต

เราทุกคนเมื่อรู้จักเก็บ รู้จักหาทรัพย์แล้ว ก็ควรจะรู้จักความสุขจากการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องด้วย เพราะการแสวงหา หรือครอบครองทรัพย์สินที่มี ไม่อาจสร้างความสุขใจ ไม่อาจทำให้เกิดกุศลได้ เทียบเท่ากับการใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงต่อชีวิต


จาก Forward Mail


Comment

Comment:

Tweet

ปล. ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม ที่บลอคนะคะ confused smile

#22 By opuddingo on 2011-09-24 10:27

Hot! Hot! Hot! อ่านแล้วได้ข้อคิดและเตือนใจมากๆเลยค่ะ เราควรตอบแทบบุญคุณพ่อแม่ และเอื้อเฟื้อใฟ้คนอื่นที่กำลังลำบาก big smile big smile

#21 By opuddingo on 2011-09-24 10:27

แสวงหาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใช้อย่างถูกต้องด้วย คมคายมากๆbig smile Hot! Hot!

#20 By Adriasoss on 2011-09-23 01:13

เรื่องดี บทสอนใจเก็บเอาไว้ใช้ในชีวิตได้
ธีม สีฟ้าสบายตามากคะ (เราชอบสีฟ้าด้วยอิอิ)

ขอบคุณคอมเมนท์คะ

#19 By you and me on 2011-09-22 20:54

ขอบคุณที่แวะไปนะคะbig smile

#18 By on 2011-09-22 19:38

ธีมใหม่สดใส สบายตา Hot! Hot!

#17 By TabO on 2011-09-21 21:55

^__^

Hot!

#16 By NUENG on 2011-09-20 08:58

ใช้ทรัพย์อย่างมีคุณค่าจริงๆ Hot! Hot! big smile surprised smile

ป.ล. ธีมใหม่สวยดีนะครับ double wink

#15 By Photoshop-Tutorial on 2011-09-20 00:46

ยอดเลยครับ ได้รู้วิธีการใช้ทรัพย์สินที่ดีจริงๆ
Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
surprised smile double wink
ใช้ทรัพย์อย่างรู้คุณค่าจริงๆครับ big smile Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
เห็นหน้าธีมใหม่ละเออ


confused smile confused smile confused smile

#12 By อิสระรำพัน on 2011-09-19 02:35

"เราทุกคนเมื่อรู้จักเก็บ รู้จักหาทรัพย์แล้ว ก็ควรจะรู้จักความสุขจากการใช้ทรัพย์อย่าง
ถูกต้องด้วย"..

น้องรู้จักเก็บ

รู้จักหา..

แต่ใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องนี่.. ไม่แน่ใจแฮะ..

ฮ่าๆๆๆๆHot! Hot!

ป.ล.ขอบคุณสำหรับคำชื่นชมนะจ๊ะ..และ

อย่าลืมไปกดไลค์นะพี่ 55555+

#11 By ' I'm E29AZA ' on 2011-09-18 19:45

ชีวิตคนเรา ก็เหมือนกับนกแขกเต้าตัวนั้น

Hot! Hot!

#10 By จับฉ่าย on 2011-09-18 16:47

Hot!

ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดี ๆ ค่ะ
ได้ความรู้เยอะแยะ :D

ปล.บล็อกใหม่สีสบายตา ,ขอบคุณที่ไปเยี่ยบ้านจ้ะ big smile

#9 By -` เหล้าบ๊วย on 2011-09-18 13:50

ดูก่อนท่านผู้เจริญ (ก็อปซะ)
เรื่องนี้ดียิ่งนัก
ฮ่าๆๆๆ
big smile open-mounthed smile confused smile Hot! Hot!

#8 By Nirankas on 2011-09-18 11:44

Hot! Hot!
ผมชอบเรื่องนี้มากเลยครับ

ตอนนี้ผมเองก็กำลังศึกษาพระสุตตันตปิฏก ชอบอ่านเรื่องราวต่างๆคับ

#7 By hackerlife on 2011-09-18 11:36

สวัสดีครับ ไม่กล้าโหวตเืรื่องธีมเลยคับ ตัวเลือกน่ากลัวดีแท้
อยากจะบอกว่าธีมนี้ เลเอาทืเพี้ยนครับ sidebar ถูกเนื้อหาซ้อนไปหมดเลยครับ
(ลองเปิดกับ Google Chrome ดูครับ)

#6 By hackerlife on 2011-09-18 11:34

หน้าธีมใหม่ แหล่ม มั่ก ๆ


ใส่สีฟ้านี้ จขบ เกิดวันศุกร์ ชิมิ ๆ open-mounthed smile Hot!

#5 By ปิยะ99 on 2011-09-18 09:48

สาธุ =/\=
การจะหาทรัพย์มานั้นไม่ใ่ช่เรื่องง่าย
บางคนใช้ออกไปอย่าง่ายดาย...
ทรัพย์ที่เรามี แต่ละคนก็เอาไปใช้ต่างกัน
big smile Hot! Hot! Hot! Hot!

#4 By BAYIA バヤイエア on 2011-09-18 00:51

Hot! Hot! Hot!
สาธุ...
สิ่งที่ท่านกล่าวไว้นั้น
ดีแล้ว ถูกแล้ว

#3 By ลมหนาว---> on 2011-09-17 20:58

ดูก่อนท่านผู้เจริญ.. (ขอบ้าง)
สาธุ! สำหรับเรื่องราวดีๆครับ เอ่อ! แล้วนกแขกเต้าไม่ผิดศีลเหรอ ขโมยข้าวชาวนากินอ่ะ sad smile sad smile
Hot! Hot!

#2 By Deecaa on 2011-09-17 17:45

Hot! Hot! Hot!

ดูก่อนท่านผู้เจริญ..

อันด้วยธีมนี้..

สีฟ้า..

สบายตามาก ๆ ..

จบข่าว555+^^big smile big smile big smile