ว่าด้วยเรื่องความอดทน

posted on 18 Nov 2011 10:20 by narathipo in Dhamma directory Fiction, Knowledge
...........................................................................................................................................................

              { โทษของความไม่อดทน ๕ ประการ }

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษ ๕ ประการของความไม่อดทนเหล่านี้คือ”
๑. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนมาก
๒. มากไปด้วยเวร
๓. มากไปด้วยโทษ
๔. หลงถึงแก่ความตาย
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงอบาย( ภูมิอันเสื่อม ) ทุคติ(ที่ไปอันชั่ว ) วินิบาต( สภาพอันตกต่ำ ) นรก
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โทษของความไม่อดทน ๕ ประการเหล่านี้แล”

ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
            { อานิสงส์ของความอดทน ๕ ประการ }

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทน ๕ ประการ เหล่านี้คือ”
๑. เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนมาก
๒. ไม่มากไปด้วยเวร
๓. ไม่มากไปด้วยโทษ
๔. ไม่หลงถึงแก่กรรม
๕. สิ้นชีวิตแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ของความอดทน ๕ ประการเหล่านี้แล”

ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๘๒
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

big smile

อนุโมทนา

บางทีความอดทนมันก็ทำให้เราได้เติบโตขึ้นมากๆ...

big smile

เจ๋งครับ Hot! Hot!

#13 By I am DangerousFox on 2011-11-19 21:06

สาธุ...

#12 By Boymang*~ on 2011-11-19 15:18

สาธุครับ big smile Hot! Hot! Hot!

#11 By Photoshop-Tutorial on 2011-11-19 10:37

Hot! Hot! Hot! big smile big smile

#9 By YiM-YiiM on 2011-11-18 23:58

5 ข้อเหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ง่ายนะคะHot! big smile

#8 By Rosey on 2011-11-18 20:03

สาธุ
big smile open-mounthed smile confused smile Hot! Hot!

#7 By Nirankas on 2011-11-18 19:57

ขอบคุณมากค่ะ

คนเรามันก็ต้องมีความอดทนน้อ

Hot!

#6 By จับฉ่าย on 2011-11-18 19:28

ขอบคุณมากค่ะ

คนเรามันก็ต้องมีความอดทนน้อ

Hot!

#5 By จับฉ่าย on 2011-11-18 19:28

ขอบคุณคร๊าบHot!

#4 By posasa on 2011-11-18 19:17

Hot! Hot! Hot!

ดีกว่ากันเยอะเลยนะครับ^^big smile
ขอบคุณคร๊าบ

#2 By Code-Catte on 2011-11-18 13:28

ขอบคุณครับที่แบ่งปันธรรมะดี ๆ

#1 By Gauygeng on 2011-11-18 12:29