...........................................................................................................................................................

                  { อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ }

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการเหล่านี้คือ”
๑. ย่อมได้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟัง
๒. สิ่งที่ได้ฟังแล้วย่อมชัดเจนขึ้น
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้
๔. ทำความเห็นให้ตรงได้
๕. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการเหล่านี้แล”

ปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ๒๒/๒๗๖


Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot!

#7 By YiM-YiiM on 2012-01-10 14:55

สาธุคุ่ วันนี้ไม่ได้ฟังธรรมแต่ไ้ด้อ่านธรรมะดีๆbig smile big smile

#6 By Pat on 2012-01-09 23:23

ขอบคุณอีกแล้ว สำหรับธรรมะดีๆ
สอง ฮ่าๆๆ
big smile open-mounthed smile confused smile Hot! Hot! Hot!

#5 By Nirankas on 2012-01-09 23:12

อ่านธรรมะวันละนิด จิตเบิกบานค่ะ ^ ^

Hot! Hot! Hot!

#4 By จับฉ่าย on 2012-01-09 22:45

แวะมาหาธรรมที่บล็อกนี้ : )

#3 By ' I'm E29AZA ' on 2012-01-09 20:51

Hot! Hot!

#2 By Code-Catte on 2012-01-09 19:59

ใช่แล้ว จริงตามนั้นครับ(แต่ว่าฟังแล้วหลับล่ะ ผิดไหม)

#1 By Live a Live on 2012-01-09 16:08