...........................................................................................................................................................
 
                                       เรื่อง ๑๐ ข้อ กับการพิสูจน์รักแท้

วัยและประสบการณ์ทำให้คนมีนิยามของ "รักแท้" แตกต่างกันไป
บางคนก็ว่ารักแท้ไม่เคยอาศัยอยู่บนโลกมนุษย์
บางคนก็ว่ารักแท้คือรักที่กำลังรักอยู่ยามนี้
บางคนก็ว่ารักแท้หาเอาได้ตามเตียงทุกเตียง

แต่มีนักจิตวิทยาได้ให้องค์ประกอบของรักแท้ สำหรับให้คนพิสูจน์ความรักหนนั้นของตนว่า
มันเป็นรักแท้ขนานแท้ รักแท้แบบปลอมปน หรือรักแท้ที่ปลอมสนิท

๑. ต้องมีความรู้สึกได้สัมผัสกับความสุขร่วมกับคนๆนั้น
เมื่ออยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขมาก ไม่เคยเบื่อที่มีเขาอยู่ใกล้ๆ และเมื่อยามที่เขาห่างไกลไม่ได้เห็นหน้า ก็จะรู้สึกเหงาๆและคิดถึง ไม่ใช่พอเขาหันหลังให้ยังเห็นชายเสื้อแวบๆ ก็แทบจะตีปีกโลดเต้นดีใจ

๒. ต้องให้ความเคารพนับถือคนๆนั้น
ถ้าจะรักใครสักคน แล้วตั้งหน้าดูถูกไม่เคยให้ความเคารพ ใครอื่นจะเคารพคนๆนั้นของเรา
และการที่ได้รักใคร่กับคนที่ใครๆเขาดูถูก มันจะเหลือความภูมิใจในคนๆนั้นสำหรับเราได้ยังไง

๓. ต้องรู้สึกว่าคนๆนั้นเป็นที่พึ่งได้
เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในชีวิตก็มั่นใจว่าเขาจะอยู่เคียงข้างเพื่อคอยช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่าเรากำลังจะตกตึกอยู่รอมร่อก็ไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยฉุด

๔. ต้องเชื่อมั่นว่าถ้ามีปัญหาใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะรุนแรงแค่ไหน สัมพันธภาพก็ยังคงดำเนินต่อไป
เพราะคนเราย่อมผิดพลาดกันได้ ถ้ารู้จักอภัยให้กันมันก็อยู่กันทน ไม่ใช่ผิดหนเดียวก็ถีบส่ง

๕. ต้องเข้าถึงความต้องการ อารมณ์ และความรู้สึกของคนๆนั้น
อย่างถ้ารู้ว่าเขาอยากจะอยู่คนเดียวตามลำพังบ้าง ก็ควรเปิดโอกาสให้เขาได้อยู่กับตัวเองด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่เปิดโอกาสอย่างกระเง้ากระงอด

๖. ต้องมีความรู้สึกต้องตาต้องใจในสรีระของคนๆนั้น
ไม่ว่าจะต้องเสน่ห์ในความเป็นหญิงกำยำ หรือในความล้านจนขึ้นเงาวับบนหัวเขา มันก็มีส่วนในความรักเหมือนกัน

๗. ต้องรู้สึกว่าเราสามารถจะพูดคุยกับคนๆนั้นได้ทุกเรื่องอย่างเปิดอก
สามารถที่จะขุดความรู้สึกส่วนลึกในหัวใจขึ้นมาพูดได้ ไม่ใช่ต้องปิดบังความรู้สึกส่วนนั้นไว้
เพราะกลัวว่าถ้าพูดออกมาแล้วเราจะอับอาย หรือไม่ก็กลัวว่าเขาได้ยินแล้วจะผงะหงาย แล้วเดินหายไปจากชีวิต

๘. ต้องรู้สึกว่าคนๆนั้นเป็นของมีค่าในมือ
ถ้าไม่มีเขาสักคนชีวิตของเราก็สูญของมีค่าไป

๙. ต้องรู้สึกเต็มใจที่มีส่วนร่วมกับคนๆนั้นในหลายๆด้าน
เป็นต้นว่า ความคิด อารมณ์และเวลา แต่ไม่ใช่ร่วมกับเขาไปหมด จนเขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง

๑๐. ต้องรู้สึกอยากมีส่วนร่วมอยากรับฟังทุกอย่าง
ไม่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ดี หรือเป็นสิ่งที่ทุกข์ ที่เรียกว่า ร่วมทุกข์ร่วมสุข เพราะคนที่ต้องการแต่จะร่วมสุข นั่นหมายถึงว่าคุณไม่ได้มีรักแท้กับคนๆนั้น

ถ้ามีครบทุกข้อดังที่กล่าวมา ให้ถือว่ากำลังมีรักแท้โดยสมบูรณ์ แต่ถ้าขาดไปสักข้อสองข้อ ก็ให้โมเมว่ายังเป็นรักแท้อยู่ แต่ถ้ามีเพียงหนึ่งหรือสองข้อในจำนวนทั้งหมดที่กล่าวมา ก็จงอย่าพยายามหลอกตัวเองว่ารักนี้เป็นรักแท้ เพราะไม่เช่นนั้นทั้งสิบคนที่คบอยู่จะเป็นรักแท้ไปหมด
 
 
จาก Forward Mail


Comment

Comment:

Tweet

คะแนนเต็ม...
     
   big smile

#2 By ดาว... รัตติกาล (1.46.76.204|1.46.76.204) on 2014-08-28 23:20

Hot! big smile Hot!

#1 By บุรุษนิรนาม on 2014-08-11 21:26