รวมธรรมะ

posted on 18 Mar 2011 13:25 by narathipo

.....................................................................................................................................................

คลิกเพื่อเปิดอ่านย้อนหลังได้ครับ

{{{ พุทธพจน์ }}}

ผู้ตกนรก ผู้ขึ้นสวรรค์
ว่าด้วยเรื่องการพูด
อกุศลราศี(กองแห่งอกุศล)
ศีลวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ ศีลสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา
ว่าด้วยเรื่องความอดทน
อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ
โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า
ผู้เศร้าโศกกับผู้บรรเทิงในปัจจุบันและอนาคต


{{{ คลิปวีดีโอ }}}

Clips VDO พุทธประวัติ ศาสดาเอกของโลก  
Clip VDO การ์ตูนมิลินทปัญหา
( นิทานชาดก ) กาญจนักขันธชาดก ธรรมะมีค่าดั่งทอง
( นิทานชาดก ) ปัญจาวุธกุมาร ว่าด้วยการทำความเพียร
( นิทานชาดก ) โลสกชาดก คนที่ต้องเศร้าโศก
( นิทานชาดก ) มหิฬามุขชาดก ว่าด้วยโทษของการคบคนพาล
( นิทานชาดก ) ขทิรังคารชาดก ผู้มีจิตมั่นคง
( นิทานชาดก ) ตักกบัญฑิตชาดก ว่าด้วยการข้องแวะกับกิเลสคือบ่อเกิดแห่งทุกข์
( นิทานชาดก ) สัตติคุมพะชาดก พี่น้องยังต่างใจ
( นิทานชาดก ) วรุณชาดก ว่าด้วยการทำไม่ถูกขั้นตอน
( นิทานชาดก ) อินทสมานโคตตชาดก การคบกับสัตบุรุษ
( นิทานชาดก ) กัณหชาดก วัวผู้เอาการเอางาน
( นิทานชาดก ) อภิณหชาดก ว่าด้วยการเห็นกันบ่อยๆ

( นิทานชาดก ) อสาตมนต์ชาดก ว่าด้วยมนต์มายาหญิง


{{{ บทสวดมนต์ }}}

บทสวดมนต์พร้อมคำแปล


{{{ รวมอื่นๆ }}}

รูปถ่ายพระพุทธเจ้า
(ชาดก) เรื่อง พระวนาวัน
(ชาดก) เรื่อง พระสุรัพภะกุมาร
(ชาดก) เรื่อง พระเทวันธกุมาร
เรื่องเล่า : บันทึกแห่งกรรม (ตะพาบ)