บทความจาก จขบ.

posted on 26 May 2013 16:18 by narathipo

.....................................................................................................................................................

บทความจากเจ้าของบล็อกเขียนเองครับ

คลิกเพื่อเปิดอ่านย้อนหลังได้ครับ

อย่าใช้ชีวิตอย่างไร้เป้าหมาย การตั้งเป้าหมายที่ดี เท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง